ပင်လယ်နားက စစ်သည်တော်"ပင်လယ်နားက စစ်သည်တော်" တော်လှန်ရီးနယ်မြီထဲပင်လယ်ကိုမမြင်ရဖန်များလို့ပင်လယ်ကိုလွမ်းပင်လယ်နာကျပင်လယ်စာငတ်အလွမ်းကအနာမဖြစ်ခင်ငါရို့ပင်လယ်ဘားငါးနီတူဖမ်းချိန်ဖြစ်အောင်တခေါက်လားဖို့အားလုံးအားတည်းထားကတ်တေ။  ခေတ်လူငယ်တိခေတ်တာဝန်ထမ်းဖို့တော်လှန်ရီးဆုံချက်ဗဟိုအစ်ကို ညီချေ ညီမချေ အေးမကြီးသူ့ထက်ငါအယင်မိသားစု အဆင်ပြေပြေမပြေပြေမရောက်ရောက်အောင်ချီတက်ဘုံရည်ရွယ်ချက်အတွက်စစ်သည်တော်အဖြစ်ပြောင်းလဲငါရို့တိစွာပင်လယ်နားက မွီးလာလူပင်လယ်နားက စစ်သည်တော်ဖြစ်လို့။ ငါ့ပင်လယ်ငါ့ဇာတိမြီ ရွက်နုပြန်စီဖို့ငါရို့တရွီ ထွက်တိုက်ကတ်မေ။  World
poetry Day (2022)ကမ္ဘာ့ကဗျာများနိ

ရခိုင်လူမျိုး Dr. ညိုထွန်းအောင်၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မာ့ချ်လ (၂၁) ရက်၊ တလင်းလာနိ။ Dr.Nyo Twan Awng