လက်စတာစီးတီး ၀ : ၁ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်

ဂိုးတစ်ဂိုးရဖို့အတွက် သီမကန်ကြိုးစားရရေပိုင် ဂိုးတစ်ဂိုးရပြီးရေအခါ သူများတိ ကိုယ့်ကိုဂိုးသွင်းမလားလီဖို့ သီမကန်ကြိုးစားပန်းစားခုခံရရေ။ အနိုင်အယှုံးကို တစ်ပွဲတည်းနန့်ဆုံးဖြတ်ရေပွဲတိအတွက် ဂိုးကွာခြားချက် အပေါင်းတစ်ဆိုကေလုံလောက်တေ။ ဗမာ-ရခိုင်စစ်ပွဲမှာတော့ ယင်းပိုင်မဟုတ် တစ်လူမျိုးတော့ ပြုတ်လီရဖို့ မှောက်လီရဖို့။ စင်ထက်မှာကျန်ခရေအကောင်က အနိုင်ရာ စစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံမတ်တပ်ရပ်ကျန်ခရေအဖွဲ့က သမိုင်းသစ်၏ အောင်နိုင်သူရာ။ အေနိဖြစ်နီရေ ဗမာ-ရခိုင်တိုက်ပွဲမှာ ရခိုင်တိနိုင်ရဖို့ နိုင်ကိုနိုင်ရဖို့ အောက်သားတိရခိုင်ပြည်မှာ တစ်ကောင်လေ့မကျန်စီရ။ အေနိမှာ မန်ယူအတွက် +၁ ဆိုရေရလာဒ်က လုံလောက်တေ ယင်းပိုင်နည်းတူ နက်ဖန်ခါတက်လာရေ အောက်သားတပ်မတိအတွက် အေနိခါ လက်စတာပိုင် သုညကြွင်းစီရဖို့။ ပါလတ် တပ်မသားအစုံစားဖို့ AA စစ်သည်တော်တိ ရခိုင်ကစောင့်နီရေ။ အောက်သားတိ တပ်မအစုံကို ရခိုင်ပြည်ပို့လီလီ အေနိုင်ငံမှာအတူမနီကေ့လို့ တွန်းထုတ်နီ ပိုင်ခံယူရေ ရခိုင်တိသတ်သတ်နီလီပြောပိုင်မှတ်ရေ။ 

ရခိုင်လူမျိုး Dr.ညိုထွန်းအောင်
 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ရခိုင်အသင်းကန်ရေအချိန်အထိ အသက်ရှင်သန် ရှင်သူ။

 Dr.Nyo Twan Awng