ဟုတ်တေ

ဟုတ်တေ


ဟုတ်တေ။တိုက်ပွဲတိက ရက္ခိုင်တိကို အယင်ထက်
စည်းလုံးလားစီရေ။ရက္ခိုင့်တပ်တော် Arakan Army ဆိုစွာအာကာထက်ကကျလာစွာ မဟုတ် ၊မြီကြီးက မှိုပွင့်ပိုင် ပွင့်လာစွာ
မဟုတ်မှန်းသိလားစီရေ။ယှုံးထွက် အစမ်းသပ်ခံ
မှတ်ကျောက်တင်ပွဲတိမှာတဆင့်ချင်း တဆင့်ချင်းတက်လှမ်းလို့။နောက်ထပ်ပွဲတိကပိုလို့ခက်ခဲမှုတိဟိကေလေ့ယှောင်လွဲလို့ရဖို့အနီအထား မဟုတ်ဆိုခါလက်ရည်တိမကျလားဖို့ လက်သွီးထားစွာကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားမှုဖြစ်လီဖို့။


ဟုတ်တေ။တိုက်ပွဲတိက ရက္ခိုင်တိကိုအယင်ထက်
စည်းလုံးလားရေ။လအော်ချောင်း၊ ပီချောင်း၊
အောင်လံချောင်း ၊ရမ်းချောင်း၊ နတ်သရွေးချောင်း၊
ခမီချောင်းတိစွာတိုက်ပွဲတိကြောင့် ကမ္ဘာကျော်လားရေ။နောက်ထပ် အစွာချောင်းတိ နာမည်
ကြီးအုံးမယ် မသိ။ကကြီး ခကွေး သင်နီရေအချေတိအတွက်မှတ်မိလွယ်ရေစကားလုံးတိဖြစ်တေ"စကစ၊ ဒကစ၊ နပခ၊ ခလရ၊ မပည၊ နဝတ၊
မအလ"အစဟိလို့ စကားလုံးတိကိုလူပြောများလာရေ။နောက်ထပ်  ဇာပိုင်စကားလုံးတိ အသစ်
ထပ်မထွက်လာဖို့ဆိုစွာကိုစောင့်ကြည့်ရဖို့။
ဟုတ်တေ။တိုက်ပွဲတိက ရက္ခိုင်တိကိုအယင်ထက်
စည်းလုံးလားရေ။အာရက္ခစစ်သည်တော် သူရဲကောင်းအသစ်တိပေါ်ထွက်လာရေ။ယင်းပိုင်ဗျာယ်  တိုက်ပွဲအပြင်ဖက် နံရံခြားမှာရန်သူကို အလုပ်အကျွေးပြု သစ္စာဖောက်တိ
အသစ်ပေါ်လာရေ။ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ထက်
တော်လှန်ရီးကိုတိုက်ခိုက်မှုတိပိုများလာရေ။ရပ်ပြင်ရွာပြင်ဖက်မှာ သစ္စာဖောက်
အလုပ်ကိုလုပ်မှန်းမသိလုပ်ရေ လူတိ ပိုများလာရေ။အမျိုးသားသစ္စာဖောက် ရာထူးကို
နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးပိုင်မှတ်ပနာလုနီကတ်တေ တိုင်သားတိလေ့ထွက်လာရေ။


ဟုတ်တေ။တိုက်ပွဲတိက ရက္ခိုင်တိကိုအယင်ထက်
စည်းလုံးလားရေ။တိုက်ပွဲကာလမှာ ရက္ခိတရို့အားလုံးစွာယင်းတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ အတွက်ဇာပိုင်ကူညီပံ့ပိုးရဖို့လဲဆိုရေစိတ်ကူးတစ်ခုတည်းနန့်ပိုလို့စည်းလုံးကတ်တေ။တိုက်ပွဲတနားတန့်နီရေအချိန်မှာ
ယင်းစည်းလုံးမှုတိစွာအုပ်ချုပ်ရီးအုတ်မြစ်ချနီရေကာလမှာ
စိကေလျော့ကျလာရေ။ယင်းပိုင်လျော့လားလို့မဖြစ်ဆိုစွာကို
အားလုံးသူသိဖို့လိုရေ။လုပ်နီလူတိကို အပြစ်တင်နီကတ်ဖို့တက်စားယင်းအားနည်းချက်ကိုငါအစွာပိုင်ဝင်ကူပီးရဖို့လဲဆိုရေအတွေးနန့်အပြုသဘောဆောင်ရေ လုပ်ဆောင်ချက်တိနန့်ဘက်စုံတော်လှန်ရီးထဲပါဝင်ဖို့
အသင့်ဖြစ်နီဖို့လိုရေ။ (ရခိုင်လူမျိုး Dr.ညိုထွန်းအောင် ရွီးသားသည်)၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မာ့ချ်လ (၂၆) ရက်၊ စနီနိ  Dr.Nyo Twan Awng