“မုသားမပါရေကဗျာ"

အနုပညာသမားထဲ ကဗျာဆရာတိစွာ ကောင်းမုသားမပြောတတ်။ (ကျနော့်ထင်မြင်ချက်ရာ) ယေဇုနန့် ညဇာက ရီးခရေကဗျာ ထိုးတစ်ရက်နိက ရီးခရေကဗျာ အေနိခါ ရီးရေကဗျာတိမှာ တစိချေလေ့မုသားမပါ။ ကဗျာဆရာလို့ခံယူကေ သူ့စကားတိ ဓားပိုင်ထက်ရေ ရခိုင်စစ်သား အဖြစ်ခံယူကေ တိုက်ပွဲတိုင်း အနိုင်တိုက်တေ ပစ်သားမဟိရေ စကားလုံးတိနန့် ရက္ခိတကမ်းခြီသို့လားရေလမ်းမှာ ရန်သူတိုင်းသီစီရရေ ပြန်လမ်းမဟိရေမရဏခရီးအတွက် ငါ့စစ်သားတိပစ်လိုက်တေကျည်ဆံတိုင်းက မင်းရို့ဘဝတိကူးလားစီရဖို့ ထွက်သက်တိုင်းအတွက် ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်နီရဖို့။ တိုက်ပွဲမကန် အာရကန် ဒဏ်ရာဗရဗွ မြောက်ဦး မျှော်လင့်ချက်တထွီးနန့်ငါ့ပြည်သူ Through the Storm ကာလ မင်းရို့ပစ်တေကျည်ဆံတိက လွတ်မြောက်မှုထွက်ပေါက်သို့ တည့်မတ်ပီးနီရေ။ သမိုင်းသစ်စာမျက်နှာထက် မလျှောက်ကေတော့မရောက် ခြီလှမ်းတိုင်း အကျိုးပွားစီရဖို့ အေနိအေကာလ အောက်သားတိမောင်းထုတ်ပွဲမှာ မုန်တိုင်းရေ ထင်စွာထက်ကြမ်းနီကေလေ့ အေတစ်ခေါက် အာရက္ခစစ်သည်ရို့ တွန့်ဆုတ်နီလီဖို့မထင်ကေ့--။ ။ 

ရခိုင်လူမျိုး Dr.ညိုထွန်းအောင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၁) ရက်၊ ကြာသပတီးနိ။ ကမ္ဘာ့ကဗျာများနိ အမှတ်တရ။ #WorldPoetryDay #March21

 Dr.Nyo Twan Awng