ဝါကြီးမသိဖို့( ၁)

ကိုဗစ်ဟာ
ကမ္ဘာ့အရီးကိစ္စဆိုကေလေ့
ရခိုင်အရီးဆိုစွာ
ကမ္ဘာ့အရီးမဟုတ်ရေပိုင်
အောက်သားအစိုးရအရီးမဟုတ်။

ကမ္ဘာတစ်ဖက်လင်းနီရေအချိန်
ကမ္ဘာတစ်ဖက်မှောင်နီရေ
အိမ်ထဲမှာနီပါလို့ပြောနီကတ်တေအချိန်
အိမ်ပြင်နန့်အိမ်ရှိမှာ
အောက်သားလက်နက်ကြီးကျည်ကျလို့
ငါရို့လူထုတိ
မကန်သီနီကတ်တေ
အစုလိုက်အပြုံလိုက်
အသတ်ခံလိုက်ရဗျာယ်။

ကမ္ဘာသားဗြတ်
ကိုဗစ်နန့်နပမ်းလုံးနီရေအချိန်
အောက်သားတိက
ရကောက်တိအပေါ်ထိုးစစ်မပျက်
လက်နက်ကြီးတိနန့်အပစ်မပျက်
လီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမပျက်
အပြုံးမပျက် အရယ်မပျက်
လုပ်ထားအုံးပ
နီလီအုံးတစ်ခါလို့ရာ
စိတ်ထဲမှာ အသာချေမှတ်ထားရေ။

အင်တာနက်လိုင်းတဖေ့ချေတွန့်လားလို့
ခင်ဗျားရို့ပြုံးနီကေတေအချိန်
ပရမ်းပတာပစ်ခတ်လို့
အင်တာနက်လိုင်းအဖြတ်ခံထားရရေ
ရခိုင်တရွီအသတ်ခံလိုက်ရဗျာယ်။

ကိုဗစ်နန့်တစ်ရက်တည်းသီရေစာရင်းထက်
ဧပြီ(၁၂/၁၃) ရက်တိမှာ
စစ်ရာဇဝတ်ကောင်ရို့
လက်နက်ကြီးကျည်ကျလို့သီရေစာရင်းက
ကိုဗစ်မသာထက်ပိုများနီရေ။

တစ်ရက်တစ်မျိုး
မကြားချင်အဆုံး
တစုတဝီးသီနီရရေ
ဟိုတစ်စု ဒေတစ်စု
ပစ်သတ်ခံနီရရေ
ငါ့အမျိုးတိအတွက်
ငါရို့တိရင်ဆာရေ။

အေနိ
ခင်ဗျားပါးဇပ်ကပြောထွက်တေ
"အမြတ်ထုတ်"ဆိုရေစကားက
ရခိုင်တိကို
သတ်ချင်ပိုင်သတ်
သီချင်ပယှောင်သီကတ်ပတ်စီလို့
နားလည်လိုက်မယ်။

အေနိအဖြစ်အပျက်စွာ
နက်ဖခါအတွက်သမိုင်းဆိုကေ
ခင်ဗျားရဲ့
သမိုင်းစာမျက်နှာထက်မှာ
ရခိုင်တိကိုဘားကထွက်တေသွီးနန့်
ရီးထားရေသမိုင်းစာမျက်နှာက
ပိုများနီဖို့အမှန်ရာ။

ရခိုင်လူမျိုး Dr.ညိုထွန်းအောင်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ(၁၃) ရက်

 Dr.Nyo Twan Awng