မောင်ပဲစိအတွက် မွီးနိလက်ဆောင်

ညီစိတ်ကေ
အေနိ ညဇာ ရက်ချေတိထဲက
လက်ခလယ် ထောင်ပြ
မှတ်မိအရသာဟိခရေ
ဖြစ်ရပ် အမာရွတ်
သတ်ကတ် ကျင်လုံး
ဟာသအစုအစည်း
ဆိုးကောင်းမကျန်အားလုံးစွာ
မတ်ရို့ငါရို့
ထုဆစ်ပုံသွင်းထားရေ
ညီအစ်ကိုမောင်နှမသိုက်မြုံ
ဂလက်ဆီတစ်ခု။

ညဉ့်ဦးအဖကြယ်စွာ
အစောကြီးကြွီလားခကေလေ့
ကြယ်သစ်အဖြစ်
တစ်နီရာမှာ
General-Practical-Psycho
ပျော်ကြီးကျကြယ်တိနန့်
ငါရို့တိကိုစောင့်လို့ဟိနီလီဖို့။

အေနိခါ
မတ်ငါရပ်ထားရေနီရာ
မတူညီလှမ်းကွာဝီး
တဝမ်းတည်းထွက်ခကေလေ့
ငါစွာ
ကိုယ့်စိတ်နန့်ကိုယ်ရွက်လွှင့်
အာရက္ခတိုင်းပြည်အတွက်
တော်လှန်ရီးပစ်တိုင်းထောင်။

စကားစပ်ကေ
ဂနိကျရောက်
သုံးဆယ့်ရှစ်နှစ်မြောက်
မတ်မွီးနိအတွက်
Happy Birthday လို့။

ကိုကိ
မောင်ရယ်
ဒီဇင်ဘာလ(၃)၊၂၀၂၁ ခုနှစ်။

 Dr.Nyo Twan Awng