တော်လှန်လိုသူတိအတွက်

တော်လှန်လိုသူတိအတွက် တော်လှန်ရီးဆိုစွာ နီရာတိုင်းမှာဟိရေ။ ဗမာတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးဇပ်ထဲကပြောရေစကားစွာ ဗမာအလိုကျရာ။ ASSK စိတ်ကူး၊ပါးဇပ်ထဲက ထွက်ကျလာရေအံဖတ်တိစွာလည်း ဗမာတိဖြစ်တေ ဗမာစစ်တပ် ဗမာတိုင်းရင်းသားလီသံနန့်တတူတူရာ။ ASSK ပယှောင် မဆမ တစ်ယောက်က ရခိုင်ပြည်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ ရာဇသံပီးလာရေဆိုကေ ချီးတုံးကိုးလန် ဝတ္ထုပြန်ဖတ်ကြည့်ကတ်။ ဗမာစွာဗမာရာလို့သိကေ ရခိုင်တိအနီနန့်လည်း ရခိုင်တိလုပ်ရဖို့စွာ ရခိုင်တိသိဖို့လိုရေ။ ထီးလိုလို မှိုလိုလို ရခိုင်တိကို အလိုမဟိစွာအမှန်ရာ။  အေချိန်မှာ ကြားနီဆိုစွာမဟိ ရန်သူဖက် ကပ်ခံဖို့လား ULA/AA နန့်လက်တွဲဖို့လား အေ နှစ်ခုထဲက ကြိုက်စွာရွီး True or False နီးရာဓါးကြောက်ရရေဆိုကေ ULA/AA ဓားက အောက်သားဓါးတိထက်ပိုကြီးရေ။ ပိုထက်ရေ ဆိုစွာမမိန့်လီကေ့။ ၂၀၁၉ တစ်နှစ်တည်းမှာ အောက်သားတိ ပြပြုန်းစင်ရစီဖို့ AA ကတာဝန်ယူရေ။ 

Dr.ညိုထွန်းအောင်( ရခိုင်လူမျိုး)

 Dr.Nyo Twan Awng