"သတ်ပုံမှန်လာသူ"

လူလုပ်အာတီဖစ်ချယ်(Artificial) တထွီး
ပြည်သူ့အသွီးအသက်နန့်ခွပ်ထားရေနားကပ်
စစ်ရာဇဝတ်ပုတီးကုံးနန့်
ပါးနုရောင်သန်းမုန်းဇာတုံးဧကရီ
အေတိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲအတွက်
ဟုတ်လီဖို့လို့ အားလုံးထင်ခ
မဆမ နိုဗယ်ဆုရှင်
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုထဲမှာတော့
No No No No လို့ကျော်ကြားယင်း
ကိုယ့်တံဆွီးခွက်ထဲ မွိပျော်နီသူ။

ကသောင်းကနင်းဟော်မုန်းနန့်
အာဏာအရသာဓာတ်ပြုပြီးရေအခါ
အစမှာ သူမစွာ
သတ်ပုံမှန်ပြီး အသံထွက်မှားလို့
စုကျီလား စုကျည်လား
ပြောရေစကားကမသဲကွဲ
"ရခိုင်ဆိုကေ ဇာသူဖြစ်ဖြစ် သတ်ပလိုက်"
"ရခိုင်လား သီချင်ပိုင်သီကတ်ပတ်ဇီ"
အမိန့်ပီးသံအောက်မှာ
အေဂုနောက်ပိုင်း
အသံထွက်နန့်သတ်ပုံ
ထပ်တူကျလာရေ။

အာဏာကုန်ခါနီး
စုကြည်ရဲ့ ကျည်စုတိစွာ
ဒိုင်း— ဒိုင်း-— ဒိုင်း
ဒက်--ဒက်---ဒက်
ရွှီ-— ရွီ----ရွွှီ
5.56 mm , 40 mm, 60 mm, 120 mm
အဆန်ဆိုဒ်မတူကေလေ့
ခပ်စိပ်စိပ် ပစ်သတ်နီကတ်လို့
နန့်ပြည်သူမဟုတ်ရေ
ငါ့ရို့ပြည်သူ နိတိုင်းသီနီရေ
ရခိုင့်ရင်ဘတ် နိတိုင်းမှန်နီရေ
နန်ရို့ သတ်ပုံနိတိုင်းမှန်ရေ။

အီးယောင်လိုင်-—
အဘာလိုင်---ငါသီဗျာယ် ဆိုရေ
ရခိုင့်နမိတ်ပုံရိပ်တိက
ကြုံနီရ ကပ်ဖီးမုန်တိုင်းကိုကျော်ဖြတ်ဖို့
အားအဖြစ်မှတ်ယူလိုက်မယ်။

ရခိုင်လူမျိုး Dr. ညိုထွန်းအောင်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၇) ရက်။

 Dr.Nyo Twan Awng