MNDAA +TNLA +AA Presidents

blog

Date : 01-Jul-2019

Nyo Twan Awng

မဟာမိတ်ဆိုစွာက တစ်ယောက်အခက်အခဲကျနီရေအချိန် ဇာအချိန်မဆို ဇာနီရာကဇာပိုင်ကူညီပီးရဖို့လဲလို့ အမြဲတမ်း ရက်ပြတ်အဆင်သင့်ဟိနီတတ်တေ။ Some dance 💃 to remember Some dance 💃 to forget Never Give Up အခု အောက်သားနန့်ဖြစ်နီရေ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ အဆုံးမှာ အနိုင်ရရေလူစွာ ရခိုင်တိဖြစ်နီရဖို့။ အပိုစကားမပြော။ ပါလတ် တပ်မသားမျိုးစုံစားဖို့ ရခိုင်ပြည်က အသင့်စောင့်နီရေ အောင်ဆန်းစုကြည် ဂေါင်းဆောင်ရေ တပ်မပါ , ပါလတ်


Share on social

You may also like this