စစ်ဖက်နှင့်မသက်ဆိုင်သူများအား "ဒုတိယအသုတ်"အနေဖြင့် လွှတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

blog

Date : 01-Nov-2019

Nyo Twan Awng
Nyo Twan Awng
Nyo Twan Awng
Nyo Twan Awng


Share on social

You may also like this