မြန်မာ့တပ်မတော်၏ခမရ(၃၈၀)တပ်ရင်းမှ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆံဲုးခဲ့ရသူများနှင့်ပတ်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

blog

Date : 15-Dec-2019

Nyo Twan Awng


Share on social

You may also like this