Artificial intelligence (AI)

article

Date : 11-Jun-2019

Nyo Twan Awng

၂၀၂၀ ကို အဝင်မှာတော့ AI လို့ခေါ်ရေ ဉာဏ်ရည်တု( လူလုပ်အသိဉာဏ်) အကြောင်းကိုမသိ၊မကြားဖူးဆိုကေတော့ ကိုယ်စွာခေတ်နောက်ကျရေလူတစ်ယောက်ဖြစ်နီဖို့စွာအမှန်ရာ။ယေဇု AI အကြောင်း၊ AI နန့် ပတ်သက်ရေ ဗဟုသုတစာပီတိကို ရသလောက်လိလာထားကတ်။AI ပညာရှင်တိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကတ်-— ညီချေ-ညီမချေရို့။ အောက်သားတိနန့်တိုက်နီရေသမားရိုးကျစစ်ပွဲနန့်အတူ,တပြိုင်နက်တည်းမှာ,နီရာတိုင်း၊ကဏ္ဍတိုင်းမှာတီထွင်တိုးတက်နှုန်းစွာထင်ထားစွာထက်မြန်နီရေ။ AI အကြောင်းမသိ၊မကြားဖူးရေလူစွာခေတ်နောက်ကျနီရေလူ လို့ပြောကတ်ဖို့ဆိုကေ ကိုယ့်ညီ၊ညီမချေတိကိုတော့ ခေတ်နောက်ကျရေလူတိအထဲမှာ မပါချင်စွာကတော့အမှန်ရာ။ မြန်နှုန်းမြင့် AI က, ကမ္ဘာ့လူသားတိကို အိမ်စာပီးထားဗျာယ်။ ရန်သူစွာ အစိုးရစစ်တပ်ဖြစ်ရေအခါ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိမှာ ကိုယ့်ထက်သုံးနိုင်ရေ။ ယေကေလေ့ ကိုယ်ရို့မှာလေ့ ကိုယ်ရို့အဆံနန့်။ ယေနန့်ဖြစ်လို့အေလောက်ခံချနိုင်စွာ။ ယင်းထက်ပိုသုံးနိုင်အောင်၊ နယ်ချဲ့ရန်သူကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းကမောင်းထုတ်နိုင်အောင်တော့ အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်ရီ၊နှစ်ရီလောက်ခွပ်ရဖို့သိမ့်။ ယင်းပိုင်ဖြစ်ဖို့က လက်ရှိရခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရီးတိုက်ပွဲ( ရခိုင်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကြီး) မှာပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနန့် တိုက်ရိုက်(သွယ်ဝိုက်) ပါဝင်နီကတ်တေလူတိ အမျိုးသားရီးခုခံအားနန့် လက်ဟိန့်ရဟိပြီးသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုတိ ၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိ,တစ်ဖဲ့ချေတောင်မလျော့လားဖို့လိုရေ။ တောင့်ထား၊ နယ်ချဲ့သောင်းကျန်းသူအောက်သားတိကိုမောင်းထုတ်ဖို့တာဝန်ကို ရက္ခိုင့်တပ်တော်က အပြည့်အဝတာဝန်ယူရေ။ ရက္ခိုင့်တပ်တော်က,အေပိုင်,မောင်းထုတ်နီရေစပ်ကြားမှာ အမျိုးရို့အားလုံးအနီနန့်,ကိုယ်တာဝန်ယူထားရေအပိုင်းကို မပျက်လားစီကေ့။မလျော့လားစီကေ့။ဆတိုးတာဝန်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကတ်မေ၊ ဤခရီးကနီးနီရာ။ အမျိုးသားရီးတာဝန်တစ်ခုခုကို အမျိုးသားရီးအသိစိတ်နန့်တာဝန်ယူပြီးသားဖြစ်နီရေ ရခိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ကတ်မေ။ ၂၀၂၀ မရောက်ခင် ခြောက်လအလိုစွာ ဖြူဖို့လား၊မဲဖို့လား၊ ညိုဖို့လား?အားလုံးရင်ခုန်ကတ်မေ။ ဖြူချင်ကေလေ့ ကိုယ်ရို့ရာ။ မဲချင်ကေလေ့ ကိုယ်ရို့အပေါ်မှာရာ။ကံတရားစွာကိုယ့်ဖက်မှာဟိပြီး AI ကိုအသုံးပြုခွင့်ရခကေ,လွတ်မြောက်ရီးတိုက်ပွဲစွာထင်ထားစွာလောက်မကြာလို့ ကျနော်ပြောဝံ့ရေ။ ခေတ်သစ်နည်းပညာနန့်အတူ ခေတ်သစ်စစ်ပွဲ (Modern War) ကို ဆင်နွှဲရဖို့အချိန်စွာမကြာခင်မှာရောက်မှန်းမသိရောက်လာဖို့။ ရန်သူကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်စွာရန်သူထက်,နီရာတိုင်းမှာတော်နီဖို့လိုရေ။ မတော်ကေတောင်မညံ့စီရဆိုရေ စိတ်ဓာတ်နန့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထိုးသတ်နိုင်ဖို့လိုရေ။ AI နန့်အတူ 5G Era မှာ ကိုယ်စွာထိုင်နီဖို့၊ အိပ်နီဖို့ ဆိုကေ သူများလူမျိုးတိနောက်မှာကျန်ခလီဖို့ ။ အေခေတ်မှာ နည်းပညာ၊ ဉာဏ်ပညာ၊ အချုပ်အချာအာဏာ၊ ရိုးသားမှု၊ သစ္စာတရားရို့ကို ပေါင်းစပ်ပနာထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်နိုင်ခကေ ရခိုင်တိအားလုံး၏ ရည်မှန်းရာစွာ ပီပီအနီးချေမှာရာ။ဝိုင်းလို့ဆက်ကြိုးစားကတ်ပါမယ်။ ကိုယ့်မှာဟိစွာ၊ ကိုယ်တတ်ထားရေပညာနန့် လာရောက်ဝန်းရံဖို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားထားကတ်။ မသီခင် ရခိုင်တိုင်းပြည်နန့်လူမျိုးအတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပြခ။ မလုပ်ရသိမ့်ကေ ဇာလုပ်နိုင်လဲ ၊ ဇာလုပ်သင့်လဲ ကိုယ့်စွာကိုယ်မေး။ အလဟဿ အချိန်တိဖြုန်းမနီကတ်ကေ့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရေ။ လူ့ဘဝက အနှစ်သာရမဟိ၊ လွတ်မြောက်ခွင့်မဟိ၊ အဖိနှိပ်ခံဘဝနန့်နီနီရကေ တန်ဖိုးမဲ့လူသားပါရာ။ တန်ဖိုးဟိလူသား၊တန်ဖိုးမြင့်လူသားဖြစ်ခွင့်ရဖို့ ကျနော်ရို့ အေ "ဗမာ-ရခိုင်စစ်ပွဲ"မှာ အနိုင်တိုက်ကတ်ပါဖို့။ အောက်သားတိအနီနန့်ယင်းသူရို့ဆိုနီရေ "ကမ္ဘာမကျီ" တေးခြင်းပိုင် မကျီပွဲတိက,မကန်ဆက်လို့ဆွဲကတ်ရဖို့သိမ့်။ ရခိုင်လူမျိုးတိကို ဇာပိုင်နှိပ်စက်၊ ဇာပိုင်ပြင်ခရေဆိုစွာမျိုးတိအတွက်က ဇာခါလေ့သင့် မေ့လီဖို့မဟုတ်။ ခံရရေလူတိက တစ်ခါလေ့ မိလီဖို့မဟုတ်ဆိုရေအတိုင်းရာ။

ရခိုင်လူမျိုး Dr.ညိုထွန်းအောင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၁) ရက်၊ အင်္ဂါနိ။ Credit picture


Share on social

You may also like this