အမျိုးရို့

article

Date : 01-Oct-2019

Nyo Twan Awng

အမျိုးရို့ မုန်တိုင်းကိုဖြတ်သန်းပြီးရေ ၄ လတာကာလ အတွင်း အခက်အခဲ၊ အတားအဆီး၊ အမျိုးမျိုးဟိခကေလေ့ ငါရို့တိ အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ခရေ။ အကောင်းဆုံးနန့်အလှဆုံးသမိုင်းကိုရီးထိုးနိုင်ခရေ။ မုန်တိုင်းအလွန်မရောက်သိမ့်ရေစပ်ကြားကာလမှာ အခက်အခဲတိ ဇာလောက်ဟိနီပစီ။ လက်တွဲမဖြုတ်ဘဲ အရင်ထက်စည်းရုံးကတ်ဖို့ပ။ အခက်အခဲကြားက အခွင့်အရီးဆိုစွာ ရခိုင်တိအတွက်ရာ။ Never Give Up!!! ဆက်လို့ဖြတ်သန်းကတ်ဖို့သိမ့်ပ။ တစ်ခေတ်မှာတစ်ခိုင်ဆိုရေပိုင် ရခိုင်တိသွီးဇာလောက်ရဲကြောင်းပြကတ်ဖို့ပ။ ခေတ်သစ်ရခိုင်သမိုင်းကို မင်းရို့ငါရို့သွီးနန့်ရီးထိုးကတ်ဖို့။ အောက်သားစစ်တပ်ထဲက ရခိုင်လူမျိုးတိ အေအချိန်မှာ မင်းရို့တာဝန်ရာ။ မင်းရို့တာဝန်ကျီဖို့လိုရေ။ နောက်မကျသိမ့်။ ရရေနီရာကိုနှက်လို့ ရက္ခိတတာဝန်ကျီကတ်ဖို့ပ။ နောက်ထပ်အသစ်လာဖို့ စစ်သည်တော်တိအနီနန့် အဆုံးအဖြတ်တိုက်ပွဲကို တိုက်ဖို့ဆိုရေစိတ်ဟိမှပါလတ်။ စစ်တိုက်ချင်ရေဆိုမှပါလတ်။ ဆက်လို့ချကတ်ဖို့နှန်းရာ။


Share on social

You may also like this