၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အများပိုင်ဈီးတိ ပျက်စီးမှုများ

blog

Date : 13-May-2024၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အများပိုင်ဈီးတိ ပျက်စီးမှုများ

 

#AAInfoDesk

 

 


Share on social

You may also like this