ဂလဲ့စား

article

Date : 01-Oct-2019

Nyo Twan Awng
Nyo Twan Awng

ငါ့အဖကိုသတ္လားခေရအေကာင္တိ ငါ့အမိကိုသတ္လားခေရအေကာင္တိ ငါ့အေဘာင္မကိုသတ္လားခေရအေကာင္တိ ငါ့တူ၊ငါ့သားကိုသတ္လားခေရအေကာင္တိ ငါ့ဆြီမ်ိဳးကိုမီး႐ိႈ႕သတ္လားခေရအေကာင္တိ ငါ့ညီ၊ငါ့ညီမကိုသတ္လားခေရအေကာင္တိ တစ္ရက္တစ္နိမွာေတာ့ ယင္းအေကာင္တိကို ငါ႐ို႕တိလက္နန္႔ ျပန္သတ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမယ္ဆိုေရ ဂလဲ့စားေခ်မႈတိကို နာက်ည္းမႈတိကို ရခိုင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ က်န္ဟိခေရအေခ်တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အသြီးအသားထဲ ႏွလံုးသားထဲကို ေဒ,စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္တိကထည့္သြင္းပီးနီေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳး Dr.ညိဳထြန္းေအာင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၇) ရက္နိ။ Photo Credit: မူလပိုင္႐ွင္မ်ား


Share on social

You may also like this