ရခိုင်ပြည်အတွင်း Stay at Home ကိုယ့်အိမ်တွင်ကိုယ်နီထိုင်ရမည့်ကာလအား ရက်သတ္တပတ် (၂) ပတ် သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

blog

Date : 20-Jul-2021Share on social

You may also like this

blog 25-Jul-2021

ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ရက္ခိုင့်တပ်တော . . .

blog 10-Jul-2021

COVID-19 တတိယလှိုင်းကာလ၌ ကိုရိုနာကူးစက်မြန်ရောဂါအာ . . .