စင်္ကာပူရှင်းတမ်း

article

Date : 13-Mar-2019

Nyo Twan Awng

စကာာပူရှင်းတမ်းမှာ အရောင်းအဝယ်စကားနန့်ပြောရဖို့ဆိုကေ ခေါ်ဈီးကကောင်းများလွန်းရေ။ ယေကေလေ့-- မဝယ်နိုင်လို့တော့မထင်လီကေ့-အဆွီ ဟိစွာနန့်ဝယ်ပြမယ်။


Share on social

You may also like this