ညီချေ-ညီမချေရို့,အခွင့်အရီးဆိုစွာနှစ်ခါမလာ

article

Date : 16-Jan-2019

Nyo Twan Awng

၂၀၁၈ ကနီ ၂၀၁၉ ကိုအကူးအပြောင်းကာလစွာ အစ်ကိုရို့တိအတွက် စိန်ခေါ်မှုတိစွာ"အမြစ်ပြုတ်ချေမှုန်းရေး" ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအပိုဆာတားလိုက်ပွဲတိမကန်နန့်အသင့်စောင့်နီခရေ။ အခြားတစ်ဖက်မှာ,စိန်ခေါ်မှုဆိုစွာကစိန်ခေါ်ဝံ့ရေလူတိအတွက် မဟိမဖြစ်လိုအပ်တေအရာတိဖြစ်တေ။စိန်ခေါ်မှုတိုင်းကိုအစမ်းသပ်ခံရင်း သမိုင်းစာမျက်နှာအသစ်တိထက်မှာရခိုင့်သမိုင်းသစ်ကိုအောင်ပွဲတိနန့်ရီးထိုးယင်း,မှတ်ကျောက်တင်ခံယင်း ၂၀၁၉ ကိုအစ်ကိုရို့တာထွက်လှခရေ။ #ပါလတ်။ ၂၀၂၀ စွာရခိုင်တိအားလုံးအတွက်နှစ်ဖြစ်ရဖို့ဆိုရေယုံကြည်ချက်က လုပ်ယင်းတိုက်ယင်းပိုလို့ခိုင်မာလာရေ။လုပ်စရာအလုပ်တိကိုချပြတေ။ဝိုင်းလို့လုပ်ကတ်တေ။ လုပ်ယင်းတိုက်ယင်းအကြားမှာ ရဲဖော်ရဲဖက်၊ ဝိုင်းရံသူတိအနီနန့်လေ့ ရက္ခိတလမ်းစဉ်အပေါ်ယုံကြည်ချက်စွာ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်ပိုခိုင်မာလာကတ်တေလို့မြင်ရရေ။အေယုံကြည်တိတစ်စက်လေ့အလျော့ခံလို့မဖြစ်။ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရဖို့ဆိုရေယုံကြည်ချက်နန့် အေတိုက်ပွဲတိအားလုံးကိုအနိုင်တိုက်ကတ်ပါဖို့။ ယေဇု, အောက်သားတိကစစ်ကြေငြာပနာတိုက်လာရေစစ်ပွဲကို အစ်ကိုရို့အနိုင်တိုက်ကတ်ဖို့။တစ်အိမ်တစ်ယောက်ထက် အိမ်သားပြတ်ပါလာပနာ လူတိုင်းဝင်တိုက်ကတ်မယ်။ အေတိုက်ပွဲတိကရာ ရက္ခိုင့်ကံကြမ္မာကိုရခိုင်သားတိဆုံးဖြတ်ခွင့်ရဖို့ပိုသီခြာလီဖို့။ ၂၀၁၈ မကုန်ခင်က,အစ်ကိုစိတ်ကူးထဲမှာတိုးတိုးချေဟိခရေ,စာရင်းတထွီးဟိခတေ။ ယင်းအထဲက တစ်ခုကိုပြောရကေ- နယ်ပယ်အသီးသီးကထူးချွန်ရေ, ရခိုင်လူငယ်အချို့စွာရခိုင့်တော်လှန်ရီးထဲ ကို,အစ်ကိုရို့လွန်ခရေဆယ်နှစ်ကပိုင် ခြီစုံပစ်ဝင်ပနာ ဇောက်ချဝိုင်းကူပီးရေ,ကူဖော်ကူဖက်တိအဖြစ် လာခဖို့စွာဖြစ်တေ။ အနည်းဆုံး စွမ်းရည်မြင့်လေးငါးဆယ်ယောက်လောက်ဆိုကေတောင် အစ်ကိုရို့အတွက်မနည်းအားဟိဖို့။ စည်ဖို့။ ရီခူကိုကျုံ့ပလိုက်ဖို့ဆားနန့်ကျောက်ချဉ်လိုရေ။ရက္ခိတလမ်းစဉ်ကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းအထမြောက်ဖို့ ဘက်စုံ၊နယ်စုံ၊အလွှာစုံကအရည်အသွီးမြင့်ပညာရှင်တိ အေနိအချိန်ခါမှာအရီးတကြီးလိုအပ်နီတေ။ အေအချိန်စွာအောက်သားအစိုးရအနှုတ်ပြနီရေအချိန်ဖြစ်တေ။နီရာတိုင်းမှာကောက်ကရမြင်းကျားတရွီနန့်ပေါက်တတ်ကရဖြစ်နီရေ။အကျပ်အတည်းနန့် စိန်ခေါ်မှုတိက အေဂုအစိုးရမှာအစ်ကိုရို့တိထက်တောင်ပိုလီဖို့။ ယေဇု,အေပိုင်အခြီအနီဆိုးအောက်မှာ,ယင်းသူရို့ကို အောင်လအင်ဆန်းပိုင် ရရေအခွင့်အရီးမှာ,တစ်ချီတည်းနန့်အလဲထိုးနိုင်ရဖို့။သူ့ကိုကိုယ်ထိုးဖို့အခွင့်သာရဲ့သားနန့်မထိုးခကေ နောက်တစ်ခေါက်ဆိုစွာမလွယ်။အေပိုင်အနီအထားနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရဖို့မဖြစ်နိုင်။နောက်တစ်ခါဆိုစွာထပ်လို့မဟိနိုင်။ ဘုရားရာပွင့်ချင်ပွင့်လီဖို့။အေပိုင်အခွင့်အရီးနောက်တစ်ခေါက်မရရာ,ဆိုစွာကိုသိဖို့လိုရေ။ ယေဇု,တွေဝေမနီကေ့။ စဉ်းစားမနီကေ့။ အေအချိန်မှာ မလုပ်ခကေ လယ်တီဆရာတော်ရီးခရေ,"ခွင့်သာခိုက်မှမလိုက်ချင်"စာထဲကပိုင်,အမိုက်နန့်ပိုင်ဟိလီဖို့လားဆိုစွာနန့် နောင်တသံဝေဂမရချင်ကေဝိုင်းလုပ်ကတ်မယ်။ တိုက်ကတ်မယ်။ အစ်ကိုရို့ဆယ်နှစ်လုပ်ထားပြီးဗျာယ်။ညီချေ၊ညီမချေရို့ကို အေဂုတစ်နှစ်လောက်ရာ အလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်စွာရာ။ ၂၀၁၉ တစ်နှစ်တည်းရာ။ စကားစပ်လို့,အေနိစွာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ၁၆ ရက်၊ အောက်သားတိရဲ့မြောက်ဦးလူသတ်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့်ရေနိဖြစ်တေ။မမိန့်ကတ်ကေ့အုံး။ နောက်နှစ်တိမှာ ယင်းပိုင်အဖြစ်အပျက်မျိုးတိနောက်ထပ်အဖြစ်မခံရဖို့အေနိအားလုံးသူ တစ်အိမ်တစ်ယောက်ကျအနည်းဆုံးတော်လှန်ရီးလမ်းထက်မှာရောက်ပြီးသားဖြစ်နီရဖို့။ နောက်တစ်ခုက, အေခေတ်စွာ နည်းပညာခေတ်ဖြစ်တေ။ သိပ္ပံပညာ၊စက်မှုပညာ၊နည်းပညာတိမကန်တိုးတက်နီရေ။ စက်မှုလက်မှုဆိုကေ စတုတ္တတော်လှန်ရေး၊ ဗားရှင်းမြင့်ဂလိုဘယ်လိုင်ဇေးရှန်း၊ IQ,EQ ကိုကျော်လို့ AI,AQ,Nano ခေတ်တိကိုသူများတိရောက်လားခလို့,အသားတောင်ကျနီကတ်ဗျာယ်။ ကိုယ်ရို့တိမှာ က ဝလာအုတောင်စရီးဒရာသိမ့်။ AA ဓာတ်ခဲတိတာရှည်ခံစွာက Lithium နန့်လုပ်ထားစွာတောင်မဟုတ်။ Nanotechnology နန့်လုပ်ရေခေတ်ရောက်လားဗျာယ်။ ယပြီးကေ, အေခေတ်စွာ,တစ်နှစ်ကိုတစ်တန်းတက်ရေခေတ်မဟုတ်လိုက်ဗျာယ်။ တစ်နှစ်မှာ ကိုယ့်ဝဏှောက်ကလိုက်နိုင်သလောက်၊ ပံ့ပိုးသူဟိကေဟိသလောက်၊ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွီးကို ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟိကေဟိသလောက် ထူးချွန်နိုင်ရေခေတ်ဖြစ်တေ။ ရခိုင်သမိုင်းကိုအေခေတ်လူတိမပြောင်းကေဇာသူရို့ပြောင်းဖို့လဲ။အစ်ကိုရို့၊ညီချေညီမချေရို့လက်တွဲပနာ ပြောင်းကတ်မယ်။ ပြောင်းအောင်ကြိုးစားကတ်မေ။ နယ်ချဲ့ကျူးကျော်ထားရေလူတိကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ အေကတာဝန်ယူရေ။ ကျန်ရေအပိုင်းတိကို ညီချေ/ညီမချေရို့အသိစိတ်နန့်ဝင်ထမ်းပီးကတ်။ သို့လောသို့လော၊ ဘာသိဘာသာ၊ ထိုလိုလိုဒေလိုလိုဖြစ်နီကတ်တေ ညီချေ၊ညီမချေရို့ကို နှစ်သစ်ဆုတောင်းထက် နှစ်သစ်မှာကိုယ့်စွာကိုယ်ပြန်မေးဖို့မေးခွန်းတစ်ခုပီးလိုက်မယ်။"ကိုယ်လွတ်ရုန်းစွာမဝကတ်ကတ်သိမ့်လား?" လို့။ ညီချေ/ညီမချေရို့,၂၀၁၉ မကုန်ခင်ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရေ။ 

အစ်ကို-— ညို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၆)ရက် အောက်သားတိမြောက်ဦးမှာရခိုင်လူငယ်တိကိုသနတ်နန့်ပစ်သတ်ရေလူသတ်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ။မမိန့်နှန့်။


Share on social

You may also like this