အားလုံးသာလီစွပါ အမျိုးရို့။

article

Date : 08-Jan-2019

Nyo Twan Awng
Nyo Twan Awng

အေဂုတလိုင်း,ဖေ့ဘုတ်( Facebook) ကိုသုံးရစွာ အယင်လောက်လွတ်လပ်မှုမဟိပိုင်ခံစားရရေ။ Post တစ်ခုတင်ဖို့မရ၊ Comment တစ်ခုပီးဖို့မရ၊ Standard Community တိနန့်မကိုက်။ မယ်သယ်နှရက်ပိတ်ပလိုက်မယ်၊ ပြောစွာကိုနားမထောင်ကေ တစ်လတိတိ ဖေ့ဘုတ်လီဖြတ်သားပိုင်လုပ်ပလိုက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်အသိပီးရေစာတိဂျဲးပို့နီရေ အတွက် VK တနားသုံးဖို့ရာ။ Facebook ကိုအာရုံလာခါမှရာသုံးဖို့ပါရာ။ လောလောဆယ် Updated News ၊ အသိပီးစရာတိကိုအေ VK ကနီရာတင်ဖို့ပါရာ။ Happy New Year လို့တောင် ပြောဖို့အချိန်အများကီးမပီး၊အလုပ်တိပိနီလို့ ဖေ့ဘုတ်က Message တိကိုတစ်ယောက်ချင်းစာမပြန်အားနိုင်ဆိုစွာကိုနားလည်ပီးကတ်ပါလို့။အေနိမှရာ အမျိုးရို့ အားလုံးကို Happy New Year ပါလို့။ နှစ်သစ်အစ၏စိန်ခေါ်မှုကိုလက်တွဲပနာရင်ဆိုင်ကကျော်ဖြတ်လားကတ်ပါဖို့။ ၂၀၁၉ နှစ်စွာ ULA/AA အတွက် အစမ်းသပ်ခံနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ရေပိုင် through the storm "မုန်တိုင်းထဲကိုဖြတ်သန်းခြင်း/မုန်တိုင်းကိုကျော်ဖြတ်၍"လို့ ကြွီးကြော်ထားစွာ အဂယောင့် နှစ်ဦးအစပထမအပတ်ထဲမှာ မုန်တိုင်းစိကေချေတစ်လုံး နှစ်ဦးလက်ဆောင်အဖြစ်ကပ်ပါလာသိမ့်ရေ။ မုန်တိုင်းနာမည်က Depression ဆိုလား။ VK သုံးရရေ,ရည်ရွယ်ချက်အထဲမှာ (က)နယ်ချဲ့တိကိုမောင်းထုတ်ချင်ရေလူ (ခ) ရံပုံငွေထည့်ချင်ရေလူ (ဂ) ဇာနီရာက ကူညီပီးလို့ရနိုင်ရေဆိုစွာကို ပြောပနာ တိုင်းပြည် နန့်လူမျိုးအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်နီရေလူ တိအတွက် အေ VK ကိုတနားသုံးရခြင်းဖြစ်တေ။

ရခိုင်လူမျိုး Dr.ညိုထွန်းအောင် 2019-January-8-Tuesday


Share on social

You may also like this