ရက္ခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့နယ်မှ မိဖပြည်သူများသို့ အသိပီး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

blog

Date : 23-Aug-2022

ရက္ခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့နယ်မှ မိဖပြည်သူများသို့ အသိပီး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်


၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၂) ရက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၂၃) ရက်
Share on social

You may also like this