အာရက္ခစစ်သည်ရို့

blog

Date : 01-Oct-2019

Nyo Twan Awng

မင်းရို့နန့်အတူ ကိုးကန့်၊တအန်း(ပလောင်) ရို့ မင်းရို့၊ငါရို့နန့် တတူတူဟိရေ။ ချကတ်ဖို့နှန်းရာ။ ကိုးကန့်၊တအန်း ဥက္ကဋ္ဌရို့က တိုက်ပွဲဝင် အာရက္ခစစ်သည်ရို့အတွက် တခွက်။ Cheer ၊ ကြိုး။


Share on social

You may also like this