မြန်မာ့တပ်မတော် (ခေါ်) ဖက်ဆစ်နယ်ချဲ့ အကြမ်းဖက်တပ်၏ ရခိုင်ဒေသအတွင်း စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ချက်

blog

Date : 17-Oct-2020
Share on social

You may also like this

blog 13-Oct-2020

အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော ကာယကံရှင်"အနျနာမူလာ" . . .

blog 13-Oct-2020

အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော ကာယကံရှင်"အဒူဟာလီ" ၏ . . .