၂၀၂၀ အလွန်မှာ ဓာတ်ပုံတိကပြောပြနီဖို့ ဇာတ်လမ်းတိ(၁) အရီး ဇာဖြစ်စွာပါလဲ?

article

Date : 07-Jun-2019

Nyo Twan Awng

၂၀၂၀ အလွန်မှာ ဓာတ်ပုံတိကပြောပြနီဖို့ ဇာတ်လမ်းတိ(၁) အရီး ဇာဖြစ်စွာပါလဲ? အောက်သားတိအမြောက်ကြီး၊ လက်နက်ကြီးနန့်ပစ်လို့ ငါ့ခြီသလုံးကိုအစလာမှန်လို့ဟေ့--ဟမ်းဟမ်းကွဲတိ— အေပိုင်အဖြစ်အပျက်တိက အေတလိုင်းနိတိုင်းကြားနီရရေ။ တစ်ရက်မှာအနည်းဆုံး တစ်ခု။ ယင်းထက်ဆိုးစွာက လက်နက်ကြီးအစတိကြောင့် သီဆုံးလားကတ်တေ အရပ်သားပြည်သူလူထုတိ။ အေအဖြစ်အပျက်၊ အေမြင်ကွင်းတိက ရခိုင်လူမျိုးတိကို လွတ်မြောက်ရီးလမ်းမထက်ကိုဆွဲခေါ်လားလီဖို့ လုံးဝယုံကြည်နီကတ်တေ။ အေအရီးမှာ ဟိရေ သားတိ၊ သမီးတိ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ရင်ထဲမှာ ခံစားချက်နန့် ပေါက်ကွဲမှုတိ ဇာပိုင်ဟိလီကတ်ဖို့-— မေးစရာမလိုပါ။ အားလုံးတတူတူဟိလီကတ်ဖို့။ အားလုံးသူ AA ကိုလားပနာ အသစ်စက်စက် သနတ်,တစ်ယောက်တစ်လက်ကိုင်လို့ ယင်းဗြန်းဗြန်းစိတ်တိကို ပစ်သတ်ပစ်ချင်နီကတ်တေ။ Picture Credit: မူလပထမ ဓာတ်တောက်နှိပ်ပနာ Social Media ထက်တင်ပီးရေလူ ကို ကျေးဇူးတင်ပါရေ။ အေပုံကိုတနားယူသုံးထားပါရေ။

ရခိုင်လူမျိုး Dr.ညိုထွန်းအောင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဇွန်လ(၇) ရက်။


Share on social

You may also like this