အမိတိက သား/သမီးတိကို သူပုန်အဖြစ်မမွီးပီးလိုက်ကေလေ့ စောက်သုံးမကျရေအစိုးရတိကြောင့်...

article

Date : 11-Nov-2019

Nyo Twan Awng

အမိတိက သား/သမီးတိကို သူပုန်အဖြစ်မမွီးပီးလိုက်ကေလေ့ စောက်သုံးမကျရေအစိုးရတိကြောင့် အမိတိစွာ နီယင်းထိုင်ယင်း သူပုန်အမိတိဖြစ်လားကတ်တေ။ သူပုန်မဟိရေနိုင်ငံတော်မှာ သူပုန်အမိတိ သူပုန်မျိုးဆက်တိအတွက် သူပုန်တိဖြစ်တေ ကျနော်ရို့တိ သူပုန်အလုပ်ကိုလုပ်နီကတ်တေ။ ကျနော်ရို့တိရေ သူပုန်ဖြစ်လားခလို့ ကျနော့်ရို့အမိတိစွာ သူပုန်ဘဝနန့် ပြီးလွှားနီလီယင့်။ အေဘဝတိကို မမြင်ချင်ကေ အေခလိုးသားတိကို ရခိုင်ပြည်က ခွီးပိုင်နွားပိုင် မောင်းထုတ်ရဖို့။


Share on social

You may also like this